Platný ceník pro taneční sezónu 2020/2021

1) Členství ve skupině předškolní přípravky - 2.500,-Kč/sezóna

V této částce jsou zahrnuty náklady na úhradu poplatků zastřešujícím organizacím, nájemné za tréninkové prostory, provozní náklady organizace, práci trenérů na tréninku.

Splatnost poplatku:

  • 1.250,-Kč do 15. 10. 2020
  • 1.250,-Kč do 31. 1. 2021

Paul Dance z. s. poskytuje rodinám slevu z členského poplatku pro druhé dítě ve věku do 26 let ve výši 500,- Kč/rok (poplatek za rok pro druhé dítě tedy bude činit celkem 2.000,-Kč).

Paul Dance z. s. poskytuje rodinám slevu z členského poplatku pro třetí dítě ve věku do 26 let ve výši 1000,- Kč/rok (poplatek za rok pro třetí dítě tedy bude činit celkem 1.500,-Kč).

V případě nároku na slevu uhraďte k jednotlivým splatnostem vždy polovinu příslušné roční částky!!!

Členství ve skupinách tanečních formací bez rozdílu věku - 4.000,-Kč/sezóna

V této částce jsou zahrnuty náklady na úhradu poplatků zastřešujícím organizacím, nájemné za tréninkové prostory, provozní náklady organizace, práci trenérů na tréninku formací, náklady na pořízení rekvizit a kulis a náklady na pořízení kostýmů pro 2 formace.

Splatnost poplatku:

  • 2.000,-Kč do 15. 10. 2020
  • 2.000,-Kč do 31. 1. 2021

Cena nezahrnuje náklady na práci trenéra za individuální lekce (např. příprava sól a duet), která bude hrazena tanečníky dodatečně přímo u trenéra dle jejich osobních potřeb.

Paul Dance z. s. poskytuje rodinám slevu z členského poplatku pro druhé dítě ve věku do 26 let ve výši 500,- Kč/rok (poplatek za rok pro druhé dítě tedy bude činit celkem 3.500,-Kč).

Paul Dance z. s. poskytuje rodinám slevu z členského poplatku pro třetí dítě ve věku do 26 let ve výši 1000,- Kč/rok (poplatek za rok pro třetí dítě tedy bude činit celkem 3.000,-Kč).

V případě nároku na slevu uhraďte k jednotlivým splatnostem vždy polovinu příslušné roční částky!!!

2) Členství ve skupinách tanečních formací bez rozdílu věku - 4.000,-Kč/sezóna

V této částce jsou zahrnuty náklady na úhradu poplatků zastřešujícím organizacím, nájemné za tréninkové prostory, provozní náklady organizace, práci trenérů na tréninku formací, náklady na pořízení rekvizit a kulis a náklady na pořízení kostýmů pro 2 formace.

Splatnost poplatku:

  • 2.000,-Kč do 15. 10. 2020
  • 2.000,-Kč do 31. 1. 2021

Cena nezahrnuje náklady na práci trenéra za individuální lekce (např. příprava sól a duet), která bude hrazena tanečníky dodatečně přímo u trenéra dle jejich osobních potřeb.

Paul Dance z. s. poskytuje rodinám slevu z členského poplatku pro druhé dítě ve věku do 26 let ve výši 500,- Kč/rok (poplatek za rok pro druhé dítě tedy bude činit celkem 3.500,-Kč).

Paul Dance z. s. poskytuje rodinám slevu z členského poplatku pro třetí dítě ve věku do 26 let ve výši 1000,- Kč/rok (poplatek za rok pro třetí dítě tedy bude činit celkem 3.000,-Kč).

V případě nároku na slevu uhraďte k jednotlivým splatnostem vždy polovinu příslušné roční částky!!!

3) Členství v klubu latinsko-amerických a standardních tanců bez rozdílu věku - 2.000,-/sezóna

Splatnost poplatku:

  • 1.000,-Kč do 15. 10. 2020
  • 1.000,-Kč do 31. 1. 2021

V této částce jsou zahrnuty náklady na nájemné tréninkových prostor, provozní náklady organizace a práci trenéra na seminářích a lekcích „practis“.

Cena nezahrnuje náklady na soutěžní licence a náklady na individuální lekce s trenérem, které budou hrazeny tanečníky dodatečně přímo u trenéra dle jejich osobních potřeb.

Členové vykonávající pravidelnou trenérskou činnost mají slevu z veškerých svých členských poplatků ve výši 50%.

Žádné z výše uvedených poplatků nezahrnují náklady na účast na soutěžích. Ty budou počítány a vybírány průběžně dle plánovaných účastní na akcích.