Vytvoření karty člena

*Jméno:*Příjmení:*Rodné číslo*Jméno zdravotní pojišťovny:*Adresa trvalého bydliště:*Osobní telefon:*Osobní e-mail:(na tento e-mail Vám příjde karta člena)Telefon na zákonného zástupce:(u členů do 18-ti let)E-mail na zákonného zástupce:(u členů do 18-ti let)Název školy:(pouze studující na základní a střední škole)Adresa školy:(pouze studující na základní a střední škole)Školní třída:(pouze studující na základní a střední škole)*Způsob placení provozního příspěvku pro sezonu 2017/2018 převodem na bankovní účet:jednorázově 2500,- Kč do 15. 10. 2017ve dvou splátkách: 1500,-Kč a 1000,-Kč do 30.11.2017 (pro HVK 2x 1500,- Kč)

* Provozní příspěvek bude použit na úhradu nájemného v SD JILM, na zaplacení členské licence zastřešující organizaci, na nákup metráže, doplňků, rekvizit a šití kostýmů a úhradu služeb.


Po potvrzení vložených údajů Vám bude vygenerována členská karta, kterou je třeba podepsat. Vložené údaje budou součástí databáze členů Taneční skupiny Paul Dance, která bude sloužit pouze pro interní potřebu občanského sdružení.


Příspěvek uhraďte v souladu se zvolenou variantou na účet České spořitelny 1264216379/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena bez lomítka a do poznámky jeho celé jméno.* prázdná karta člena lze stáhnout v sekci "Ke stažení"

* v případě potíží kontaktujte administrátora: prog@otherwise.cz