Platný ceník pro taneční sezónu 2021/2022

1) Členství ve formacích

A) Členství ve skupinách tanečních formací a předškolní přípravky bez rozdílu věku…. 2.000,-Kč/sezóna

V této částce jsou zahrnuty náklady na úhradu poplatků zastřešujícím organizacím (ČASPV,CDO) nájemné za tréninkové prostory, provozní náklady organizace, práci trenérů na tréninku formací.

Splatnost poplatku:

  • 1.000,-Kč do 15. 10. 2021
  • 1.000,-Kč do 31. 1. 2022

Cena nezahrnuje náklady na práci trenéra za individuální lekce (např. příprava sól a duet), která bude hrazena tanečníky dodatečně přímo u trenéra dle jejich osobních potřeb.

Paul Dance z. s. poskytuje rodinám slevu z členského poplatku pro druhé a každé další dítě ve věku do 26 let ve výši 200,-Kč/rok/dítě (poplatek za rok pro druhé a každé další dítě tedy bude činit celkem 1.800,-Kč).

V případě nároku na slevu uhraďte k jednotlivým splatnostem vždy polovinu příslušné roční částky!!!

B) Roční poplatek určený na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením a výrobou kostýmů, rekvizit a kulis pro dvě formace činí 2.000,-Kč. Bude vybírán ve dvou splátkách hotově u trenérů vždy oproti předání kostýmů.

2) Členství v klubu LAT a STT

Členství v klubu latinsko-amerických a standardních tanců bez rozdílu věku………… 2.000,-Kč/sezóna

Splatnost poplatku:

  • 1.000,-Kč do 15. 10. 2021
  • 1.000,-Kč do 31. 1. 2022

V této částce jsou zahrnuty náklady na nájemné tréninkových prostor, provozní náklady organizace a práci trenéra na seminářích a lekcích „practis“, základní roční členský příspěvek. V poplatku není zahrnuta rozšiřující soutěžní licence, kterou tanečníci budou hradit individuálně a náklady na kostýmy.

Cena nezahrnuje náklady na rozšiřující soutěžní licence, náklady na kostýmy, individuální lekce s trenérem, které budou hrazeny tanečníky dodatečně přímo u trenéra dle jejich osobních potřeb.

Členové vykonávající pravidelnou trenérskou činnost mají slevu z veškerých svých členských poplatků ve výši 50%.

Žádné z výše uvedených poplatků nezahrnují náklady na účast na soutěžích. Ty budou počítány a vybírány průběžně dle plánovaných účastí na akcích.